4 намерени резултата

одобрен
одобрен

Списък на средните училища в област Кърджали

Списък на средните училища за учебната 2018-2019 година

одобрен

Осъществен план-прием в държавните и общински училища

Осъществен план-прием за учебната 2017-2018 г. в VI,VІІІ и IX клас.

одобрен

Списък на образователните институции в област Кърджали

Списък на образователните институции за учебната 2018-2019година