4 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Кюстендил.

закрити кюстендил преобразувани училища
одобрен

Списък на средните училища в област Кюстендил

Списъкът е актуален за учебната 2018/2019 година.

кюстендил средни училища
одобрен

Списък на училищата, детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в област Кюстендил

Списъкът е актуален за учебната 2018/2019 година

детски градини кюстендил училища ЦПЛР