13 намерени резултата

одобрен

Анализ на резултатите от национално външно оценяване за 4 клас

Анализ на резултатите от национално външно оценяване за ІV клас, проведено в периода 10 – 16 май 2016 г. в област Добрич
Среден общ резултат от НВО за страната – 14.45 точки, покрит от 25 училища от областта

НВО област Добрич резултати НВО
одобрен

Информация за утвърден план-прием област Добрич за учебната 2017/2018 година

Информация за утвърден план-прием област Добрич за учебната 2017/2018 година

одобрен

Информация за утвърдения държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.

Информация за утвърдения държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

одобрен

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища

Справка за нахождението на архива на закритите училища в област Добрич

архив документи закрити училища
одобрен

Списък на детските градини в област Дoбрич 2016г.-2017г.

Списък на детските градини,на територията на Област Добрич,актуални за 2016-2017г.

детски градини област Добрич