12 намерени резултати

одобрен

Информация за утвърдения държавен план-прием за учебната 2020/2021 г.

Информация за утвърдения държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища

Справка за нахождението на архива на закритите училища в област Добрич

архив документи закрити училища
одобрен

Списък на детските градини в област Дoбрич за учебната 2019 г. - 2020 г.

Списък на детските градини в област Дoбрич за учебната 2019 г. - 2020 г.

одобрен

Списък на училищата и ЦПЛР в област Дoбрич за учебната 2019 г. - 2020 г.

Списък на училищата и ЦПЛР в област Дoбрич за учебната 2019 г. - 2020 г.

одобрен

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

Информация за утвърдения план-прием на ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

одобрен

Списък на училищата и ЦПЛР в област Дoбрич за учебната 2018 г. - 2019 г.

Списък на училищата и ЦПЛР в област Дoбрич за учебната 2018 г. - 2019 г.