9 намерени резултата

одобрен
одобрен

Утвърден план-прием в област Силистра за учебната 2019/2020 година

план-прием професии профили Силистра училища специалности
одобрен
одобрен

Списък на преобразуваните и закрити институции в предучилищното и училищното образование в област Силистра до 15.09.2017 г.

Закрити и преобразувани училища, детски градини и извънучилищни звена до 15.09.2017 г. в област Силистра

висше образование
одобрен
одобрен

Списък на институциите в предучилищното и училищното образование в област Силистра към 15.09.2017 г.

Списък на училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в област Силистра към 15.09.2017 г.

образование училища детски градини ЦПЛР