1 намерен резултат

избрани етикети:
пунктове за мониторинг  атмосферен въздух 
одобрен

Информация за състоянието на въздуха

Данни за измерените концентрации на ФПЧ10 в пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ-Русе по месеци

атмосферен въздух въздух пунктове за мониторинг риосв русе състояние РМС 436/2017