9 намерени резултати

одобрен

Регистър на сигналите, постъпили в РИОСВ-Русе

В регистъра се съдържа информация за постъпилите в инспекцията сигнали и предприетите мерки от страна на РИОСВ-Русе

регистър риосв русе сигнали постъпили
одобрен
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

Рeгистър на заявленията за достъп до информация и движението им в РИОСВ-Русе

достъп заявления здои информация регистър риосв русе РМС 436/2017
одобрен

Отчет на оперативната контролна дейност на РИОСВ-Русе

На този линк може да бъде намерена информация за текущата контролна дейност и предприетите административно-наказателни мерки от страна на инспекцията по месеци.

дейност отчет риосв русе РМС 54/2019 контролна