17 намерени резултата

одобрен

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2018 година

Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2018 година - Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Смолян

одобрен

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми

Отчет за ведомствените и административните разходи по бюджетни програми през 2018г.

одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ-Смолян

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ-Смолян

одобрен

Годишен план за контролната дейнос на РИОСВ-Смолян - 2019г.

Годишен план за контролната дейнос на РИОСВ-Смолян - 2019г.

одобрен

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Смолян

Отчет за оперативната контролна дейност на РИОСВ-Смолян през 2018г.

одобрен