14 намерени резултата

одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Профилирано образование - 2018/2019 г.

Списък на училищата с профилирани и непрофилирани паралелки в област Враца за учебната 2018/2019 г. с брой ученици, по класове

одобрен

Професионално образование - 2018/2019 г.

Списък на училищата, осъществяващи професионално образование в област Враца през учебната 2018/2019 година

одобрен

държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

Списък на училищата от област Враца, които ще осъществяват държавен план-прием за учебната 2019/2020 година