9 намерени резултата

одобрен

Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в VІІІ клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища, в паралелките с професионална подготовка в средните училища и в V клас в гимназиите по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в област Смолян

Държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в VІІІ клас в общинските профилирани и професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища, в паралелките с професионална подготовка в средните училища и в V клас в гимназиите по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО в област Смолян

одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Смолян

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Смолян

одобрен

Списък на училища и детски градини в област Смолян за учебната 2018/2019 година

Списък на училища и детски градини в област Смолян за учебната 2018/2019 година

одобрен

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2018/2019 г. по училища за паралелките за профилирана и професионална подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища за област СмолянРеализиран план прием

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2018/2019 г. по училища за паралелките за профилирана и професионална подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища за област Смолян

одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Смолян

Регистър на закритите и преобразувани училища в област Смолян

средно образование
одобрен

Списък на всички училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в област Смолян за учебната 2017/2018 год.

Списък на всички училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в област Смолян за учебната 2017/2018 год.