7 намерени резултата

одобрен

Резултати от НВО за VII клас

Резултати от НВО за VII клас

одобрен

Резултати от НВО за IV клас

Резултати от НВО за IV клас

одобрен

Утвърден план-прием на ученици след завършен 7 клас

Утвърден план-прием на ученици след завършен 7 клас

одобрен

Среден успех на зрелостниците от област Шумен

Среден успех на зрелостниците от област Шумен

одобрен

Регистър на закритите и преобразувани училища

Регистър на закритите и преобразувани училища

закриване образование училища
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в областта

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в областта

детски градини образование обслужващи звена училища