4 намерени резултати

одобрен

Касов отчет за изпълнение на бюджета на Община Димитровград към 30.09.2018 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета на Община Димитровград към 30.09.2018 г.

Касов отчет за изпълнение на бюджета на Община Димитровград към 30.09.2018 т.
одобрен

Касов отчет за изпълнението на бюджета на Община Димитровград за 2017 година

Касов отчет за изпълнението на бюджета на Община Димитровград за 2017 година

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА 2016 г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА 2016 г.

ЗОП регистър
одобрен

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 г.

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 г.

ЗДОИ регистър