57 намерени резултата

одобрен

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2016 г.

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2016 г.

ЗДОИ регистър
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА 2016 г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА 2016 г.

ЗОП регистър
одобрен

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА 2017 г.

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА 2017 г.

ЗОП регистър
одобрен

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 г.

РЕГИСТЪР ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 г.

ЗДОИ регистър