7 намерени резултата

одобрен

Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи

Съгласно чл. 171 от Закона за здравето и Наредба № 7 от 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

одобрен

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, регистрирани в област Стара Загора

Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи, регистрирани съгласно чл. 40 на Закона за лечебните заведения и Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

здравеопазване
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистърът съдържа данни за нехранителните обекти с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, регистрирани в област Стара Загора.

одобрен
одобрен
одобрен