9 намерени резултати

избрани теми:
Региони, градове 
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в община Сливен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в община Сливен за периода 2019 - 2020 г.

община одобрени проекти Сливен инвестиционни РМС 54/2019
одобрен

Регистър на издадените административни актове за изработване на устройствени планове и на измененията им в община Сливен

Регистър на издадените административни актове за изработване на устройствени планове и на измененията им и Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП в община Сливен за периода 2017 - 2020 г., актуален към 18.11.2020 г.

административни актове изменения община планове пуп Сливен устройствени РМС 436/2017
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в община Сливен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията в община Сливен

местни община Сливен вероизповедания поделения РМС 54/2019
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежи на територията на община Сливен

Регистър на техническите паспорти на строежи на територията на община Сливен за 2019 г. - 2020 г.

технически паспорти строежи технически паспорти заверени
одобрен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Сливен

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Сливен, актуален към 19.03.2019 г.

лица нестопанска цел юридически
одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Сливен

Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община Сливен - актуален към 03.07.2020 г.

дружества общинско търговски търговски дружества участие