51 намерени резултата

одобрен

Регистър на издадени удостоверения по чл.52 от ЗКИР след 2004 г.

Регистър на издадени удостоверения по чл.52 от ЗКИР след 2004 г. в Община Струмяни

одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в община Струмяни

инвестиционни проекти
одобрен
одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Струмяни

регистър юридически лица с нестопанска цел
одобрен