46 намерени резултата

одобрен

Регистър по приватизация в община Търговище

Регистър по приватизация в община Търговище

общинска собственост
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземания в община Търговище

Регистър на разрешителни за водовземания в община Търговище

одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води в община Търговище

Регистър на издадените разрешителни за ползване на минерални води в община Търговище

околна среда
одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучетa в община Търговище

Регистър на домашни и безстопанствени кучетa в община Търговище

ветеринарна дейност