3 намерени резултата

одобрен

Регистър на домашни и безстопанствени кучета в община Ценово

Регистър на домашни и безстопанствени кучета в община Ценово

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2016Г. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО

одобрен

Регистър на техническите паспорти

Регистър на техническите паспорти Община Ценово