14 намерени резултата

одобрен

Регистър на търговските дружества с общинско учестие

Регистър на търговските дружества с общинско учестие

одобрен

Регистър на техническите паспорти

Регистър на техническите паспорти Община Ценово

одобрен

Регистър на разрешенията за строеж 2016

Регистър на разрешенията за строеж 2016г.

одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Ценово

Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Ценово