14 намерени резултата

одобрен

Регистър на земи - общинска собственост. отдадени под аренда/наем.

Регистър на земи - общинска собственост. Община Ценово.

одобрен

Регистър на разрешенията за строеж 2016

Регистър на разрешенията за строеж 2016г.

одобрен

Регистър на техническите паспорти

Регистър на техническите паспорти Община Ценово

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2016Г. УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ОБЩИНА ЦЕНОВО