2 намерени резултата

одобрен

Списък на съгласуваните от ЦППКОП Законопроекти по чл 32 от УП на МС

Списък на съгласуваните от ЦППКОП Законопроекти по чл 32 от Устройствения Правилник на Министерски Съвет

одобрен

Списък на проектите - Дирекция ПАМ

Списък на приключилите проекти на Дирекция ПАМ по години