34 намерени резултата

одобрен
одобрен

Бюджет на община Болярово за 2018 година

Бюджет на община Болярово за 2018 г.

бюджет 2018 г.
одобрен

Данни за бюджета и разходването му към 30.06.2018 г.

Данни за бюджета и разходването му към 30.06.2018 г.

бюджет 2018 г.
одобрен

Домашни кучета община Болярово

Домашни кучета община Болярово

одобрен

Издадени разрешителни за ползване на мин. вода община Болярово

Издадени разрешителни за ползване на мин. вода община Болярово

одобрен

Озеленени площи община Болярово

Озеленени площи община Болярово