2 намерени резултата

одобрен

Държавен план-прием за област Разград, учебна 2018/2019 година

Държавен план-прием за област Разград, учебна 2018/2019 година

одобрен

Мрежа от образователни институции в област Разград

Списъци на всички образователни институции на територията на област Разград, актуални за учебната 2018/2019 година. Списък на закрити и преобразувани образователни институции в област Разград