2 намерени резултата

одобрен

Проведени обучения по програми, курсове и групи от Каталог 2017г.

Данни за броя служители от държавната администрация, преминали обучение по ежегодните каталози на Института по публична администрация (ИПА).

одобрен

Проведени обучения по програми, курсове и групи от Каталог 2016 г.

Данни за броя служители от държавната администрация, преминали обучение по ежегодните каталози на Института по публична администрация (ИПА).

обучение професионално развитие публична администрация