2 намерени резултата

одобрен

Регистър отдадени земеделски земи под наем 28.07.2016 год

Регистър отдадени земеделски земи под наем 28.07.2016 год

одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 30.06.2016 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 30.06.2016 г

общински бюджет