5 намерени резултати

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Концесионен регистър на община Маджарово

Концесионен регистър на община Маджарово, обл. Хасково.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ

устройство на територията
одобрен

Регистър на одобрени подробни устройствени планове

Регистър на одобрени подробни устройствени планове

устройство на територията
одобрен

ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ,ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП В ОБЩИНА МАДЖАРОВО ЗА 2017г.

устройство на територията