37 намерени резултати

одобрен

Бюджет на община Маджарово 2017 г.

"БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ"

финанси
одобрен

Бюджет на община Маджарово за 2019 г.

Бюджет на община Маджарово за 2019 г.

одобрен
одобрен

Годишен финансов отчет на Община Маджарово за 2018г.

Годишен финансов отчет на Община Маджарово за 2018г.