34 намерени резултати

одобрен

Списък на риболовните съдове, които извършват улов на риба

Списъкът съдържа информация за регистрираните риболовни съдове, извършващи улов на риба на територията на Република България

храни РМС436/2017 съдове риболов улов риба