48 намерени резултати

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - Община Карлово

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена - Община Карлово

община списък училища РМС 436/2017 Карлово
одобрен

Списък на издадените общи административни актове при Община Карлово

Списък на издадените общи административни актове при Община Карлово

административни актове РМС 436/2017 Карлово
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Карлово

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Карлово

бюджет второстепенни разпоредители община списък РМС 436/2017 Карлово
одобрен

Регистър по приватизация Община Карлово

Регистър по приватизация Община Карлово