44 намерени резултата

одобрен

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА

одобрен

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В ОБЩИНА КАРНОБАТ

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ В ОБЩИНА КАРНОБАТ

Списък на издадените общи административни актове
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни средства в Община Карнобат

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни средства в Община Карнобат за 2017 г.

второстепенни разпоредители с бюджет карнобат
одобрен

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЩИНА КАРНОБАТ

РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ В ОБЩИНА КАРНОБАТ

карнобат регистър на язовирите
одобрен

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Карнобат

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Карнобат

община карнобат юридически лица нестопанска цел
одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ