45 намерени резултати

одобрен

Технически паспорти Община Попово

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена Община Попово

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

одобрен

Списък на издадените общи административни актове Община Попово

Списък на издадените общи административни актове Община Попово

одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет Община Попово

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет Община Попово

одобрен
одобрен

Регистър на търговските обекти Община Попово

Регистър на търговските обекти Община Попово