46 намерени резултати

одобрен

Списък на училищата, детските градини и обслужващи звена на територията на Община Трън

Списък на училищата, детските градини и обслужващи звена на територията на Община Трън

детските градини и обслужващи звена на територията на Община Трън списък на училищата
одобрен

Списък на заповеди в Община Трън 2016 -2017 г.

Списък на заповеди в Община Трън 2016 -2017 г.

Списък на заповеди в ОбщинаТрън 2016 -2017 г.
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Трън

бюджет второстепенни разпоредители Община Трън
одобрен

Регистър на язовирите към 15.09.2017г.

Регистър на язовирите към 15.09.2017г.

регистри за язовири
одобрен

Регистър на търговските обекти на територията на Община Трън

Регистър на търговските обекти на територията на Община Трън

Регистър на търговските обекти на територията на Община Трън
одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на строежите

устройство на територията Община Трън