30 намерени резултати

одобрен

Стратегия за подкрепа ЛРДУ 2017-2018

Стратегически цели, мерки и дейности

образование
одобрен

Списък на училища и ДГ за учебната 2017/2018

Списък на училищата и ДГ в Община Алфатар с контакти

образование
одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с БК

Информация за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2017 г.

бюджет 2017
одобрен

Регистър на частната общинска собственост

Вид, описание и местоположение на имота, № на АОС

частна общинска собственост