12 намерени резултати

одобрен

Списък на училищата и ЦПЛР в област Дoбрич за учебната 2019 г. - 2020 г.

Списък на училищата и ЦПЛР в област Дoбрич за учебната 2019 г. - 2020 г.

одобрен

Списък на училищата и ЦПЛР в област Дoбрич за учебната 2018 г. - 2019 г.

Списък на училищата и ЦПЛР в област Дoбрич за учебната 2018 г. - 2019 г.

одобрен

Списък на училищата в област Дoбрич за учебната 2017 г. - 2018 г.

Списък на училищата в област Дoбрич за учебната 2017 г. - 2018 г.

одобрен

Списък на училищата в област Дoбрич 2016г.-2017г.

Списък на училищата на територията на Област Добрич,актуални 2016-2017г.

област Добрич средни училища училища
одобрен

Списък на детските градини на територията на Област Добрич,актуални 2017-2018г.

Списък на детските градини,на територията на Област Добрич,актуални за 2017-2018г.

одобрен

Списък на детските градини в област Дoбрич за учебната 2019 г. - 2020 г.

Списък на детските градини в област Дoбрич за учебната 2019 г. - 2020 г.