17 намерени резултати

одобрен

Списък на училищата, ДГ, ЦПЛР и СОЗ в област Монтана към 15.09.2017 г.

Списък на училищата, детските градини, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена за учебната 2017/2018 г. в област Монтана към 15.09.2017 г.

образавание
одобрен

Списък на средните училища в област Монтана към 15.09.2018 г.

Списък на средните училища в област Монтана към 15.09.2018 г.

одобрен

Списък на средните училища в област Монтана към 15.09.2017 г.

Списък на средните училища в област Монтана към 15.09.2017 г.

образавание
одобрен
одобрен

Списък на образователните институции в област Монтана към 15.09.2018 г.

Списък на училищата, ДГ, ЦПЛР и СОЗ в област Монтана към 15.09.2018 г.

одобрен

Списък на образователните институции в област Монтана за учебната 2019-2020 г.

Списък на училищата и детските градини в област Монтана за учебната 2019-2020 г.