10 намерени резултата

одобрен

Утвърден държавен прием в област Сливен за уч. 2019/20 г.

Утвърден държавен прием в област Сливен за уч. 2019/20 г.

одобрен

Утвърден държавен прием в област Сливен за уч. 2018/19 г.

Утвърден държавен прием в област Сливен за уч. 2018/19 г.

одобрен

Утвърден държавен прием в област Сливен за уч. 2017/18 г.

Утвърден държавен прием в област Сливен за уч. 2017/18 г.

одобрен

Списък на училища, детски градини, ЦПЛР, ЦСОП, РЦПППО за уч. 2019/20 г.

Списък на училища, детски градини, ЦПЛР, ЦСОП, РЦПППО

одобрен

Списък на училища, детски градини, ЦПЛР, ЦСОП, РЦПППО за уч. 2018/19 г.

Списък на училища, детски градини, ЦПЛР, ЦСОП, РЦПППО

одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в област Сливен през учебната 2016/17 г.

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в област Сливен