80 намерени резултата

одобрен

Списък на училищата в Община Доспат

Списък на училищата в Община Доспат

училища
одобрен

Списък на училища в Община Доспат

Списък на училища в Община Доспат

образавание
одобрен

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОСПАТ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ДОСПАТ

одобрен

Списък на издадените общи административни актове в Община Доспат

Списък на издадените общи административни актове в Община Доспат

Списък на издадените общи административни актове
одобрен

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, програми

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, програми

одобрен

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, правилници и наредби

Списък на издадените общи административни актове - Стратегии, планове, правилници и наредби