1 намерен резултат

одобрен

Списъци, свързани с регистрацията на АЛД, актуални към 24.05.2018. Не подлежат на актуализация

Във връзка със започване прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679, КЗЛД преустановява регистрацията на АЛД и поддържането на съответните публични регистри.