5394 намерени резултата

одобрен

Списък на издадени общи административни актове към 31.12.2019 г. в Община Трън

Списък на издадени общи административни актове към 31.12.2019 г. в Община Трън

Община Трън Списък на издадени общи административни актове
одобрен

Държавен план-прием в VIII клас в училищата в област Враца за учебната 2020/2021 година

Държавен план-прием в VIII за учебната 2020/2021 година в общинските профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални гимназии, в паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в в обединените училища, в средните училища, в профилираните гимназии в област Враца

одобрен
одобрен

Земеделска техника Ловеч към 29.02.2020г.

Видове и брой земеделска техника на територията на област Ловеч към 29.02.2020 г.