9424 намерени резултата

одобрен

Регистър на сертифицираните оценители

Списък на сертифицираните оценители и фирми, с които Столична община е подписала Рамков договор за изготвяне на пазарни оценки за имоти

лицензирани оценители столична
одобрен

Регистрирана земеделска, горска техника и машини за земни работи

ИНФОРМАЦИЯ за броя на регистрираната на територията на ОДЗ-Варна земеделска, горска техника и машини за земни работи

одобрен

Регистър на издадените актове за разрешаване изработване на подробни устройствени планове и на измененията им – община Съединение

издадени актове за разрешаване изработване на ПУП и изменения на ПУП на територията на Община Съединение - Заповеди на Кмета на Общината и Решения на Общински съвет

издадени актове за разрешеване изработването на ПУП и измененията им
одобрен

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЛИ В НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА И НА УЧЕНИЦИТЕ, ЛАУРЕАТИ ОТ ОЛИМПИАДИТЕ