4 намерени резултати

избрани етикети:
собственост 
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда наем община регистър собственост челопеч РМС 214/2016
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Челопеч

етажна община регистър режим сгради сдружения собственици собственост челопеч РМС 436/2017
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки собственост челопеч РМС 436/2017
одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Регистър на актове за общинска собственост

община общинска регистър собственост челопеч РМС 436/2017
 

Моля изчакайте