13 намерени резултати

избрани етикети:
РМС 436/2017  собственост 
одобрен
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвети РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

издадени община превоз пътници разрешения регистър таксиметров РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове в община Стражица 2020

административни актове издадени община списък общи РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

Регистър на учебните заведения

градини детски звена обслужващи община списък училища РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища

мери община ОПФ пасища разпределение РМС 436/2017 Стражица
 

Моля изчакайте