25 намерени резултати

одобрен
одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти

варна категоризирани обекти община регистър туристически РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води

варна минерални води община разрешителни регистър РМС 436/2017
одобрен

Регистър за търговски дружества с общинско участие

Регистър за търговски дружества с общинско участие на Община Варна

варна дружества общински регистър търговски