3 намерени резултати

избрани теми:
Селско стопанство, риболов и аква култури, горско стопанство, храни 
избрани етикети:
регистрирани  наем 
одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията животни по видове

Информация за броя на регистрираните животни по видове за област София град за календарната 2020г.

видове животни информация одз територия РМС 214/2016 регистрирани брой София град
одобрен

Брой регистрирани земеделски стопани за календарната 2020г.

Информация за броя на регистрирани земеделски стопани за календарната 2020г. за област София град

земеделски одз РМС 214/2016 регистрирани стопани брой София град