4 намерени резултати

избрани етикети:
регистрирани  РМС 435/2020  наем 
одобрен

Регистър на имотите с променено предназначение

Информация за брой имоти с променено предназначение за календарната 2020г. за област София град

имоти одз регистър РМС 435/2020 предназначение променено София град
одобрен

Информация за броя на регистрираните на територията животни по видове

Информация за броя на регистрираните животни по видове за област София град за календарната 2020г.

видове животни информация одз територия РМС 214/2016 регистрирани брой София град