32 намерени резултати

избрани етикети:
регистър  наем  собственост 
одобрен

Регистър на одобрени инвестиционни проекти

Регистър на одобрени инвестиционни проекти

община одобрени проекти регистър челопеч инвестиционни РМС 54/2019
одобрен

Регистър на съоръженията за подземни води за водоползване от граждани

Регистър на съоръженията за подземни води за водоползване от граждани

води граждани община регистър съоръжения челопеч подземни водоползване
одобрен

Регистър на категоризираните търговски обекти

Регистър на категоризираните търговски обекти

обекти община регистър търговски челопеч РМС 436/2017
одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности и институти

Регистър на културните институти ; Регистър на недвижимите културни ценности

институти културни недвижими община регистър ценности челопеч РМС 436/2017
одобрен

Регистър на пчелини и пчелни семейства

Регистър на пчелини и пчелни семейства

община пчелини пчелни регистър семейства челопеч РМС 436/2017
одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане

Регистър на разрешителни за водовземане

водовземане община разрешителни регистър челопеч РМС 436/2017
 

Моля изчакайте