7 намерени резултати

избрани етикети:
РМС 214/2016  наем  собственост 
одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост в Община Челопеч

етажна община регистър режим сгради сдружения собственици собственост челопеч РМС 436/2017
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

издадени община разрешителни регистър строеж челопеч РМС 214/2016
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

въведени експлоатация обекти община регистър челопеч РМС 214/2016
одобрен

Данни за бюджета на Община Челопеч

Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

бюджет община челопеч РМС 214/2016
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

аренда наем община регистър собственост челопеч РМС 214/2016
одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска публичен разпоредителни регистър сделки собственост челопеч РМС 436/2017
 

Моля изчакайте