20 намерени резултати

избрани етикети:
община  собственост 
одобрен
одобрен
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвети РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

издадени община превоз пътници разрешения регистър таксиметров РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

местни община регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Стражица
одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Списък на издадените общи административни актове в община Стражица 2020

административни актове издадени община списък общи РМС 436/2017 Стражица
 

Моля изчакайте