12 намерени резултати

избрани етикети:
регистър  собственост 
одобрен
одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

върнати ново обсъждане община общински регистър решения съвети РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници

издадени община превоз пътници разрешения регистър таксиметров РМС 436/2017 Стражица
одобрен

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

местни община регистър вероизповедания поделения РМС 54/2019 Стражица
одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

община паспорти регистър технически РМС 214/2016 Стражица
одобрен

Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

административни актове издадени община одобрени пуп регистър РМС 54/2019 Стражица
 

Моля изчакайте