4 намерени резултати

избрани етикети:
аренда  наем  собственост 
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект-публична общинска собственост

набор от данни за периода 2014-2020 г.

Воден обект община общинска публична разрешителни регистър собственост РМС 54/2019 Антоново
одобрен

Ригистър на публична общинска собственост

набор от данни за периода 1997-2020 г.

община общинска регистър собственост РМС 436/2017 Антоново
одобрен

Регистър на частната общинска собственост

набор от данни за периода за периода 1995-2020 г.

община общинска регистър собственост РМС 214/2016 Антоново
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Земи - общинска собственост, отдадени под аренда /наем - към 2020 година

аренда наем община регистър на общинска собственост РМС 214/2016 Антоново
 

Моля изчакайте